سوابق کاری

سمتسازمانمدتشروع همکاری
مسئول انفورماتیکاولین کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان5 ماه1395
کارشناس تکنولوژیشرکت لاستیک البرز10 ماه1395
مدیر تبلیغات و انفورماتیکدومین همایش ملی اندازه گیری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی6 ماه1394
تدریس یار کارگاه نرم افزار Hysysدانشگاه علم و صنعت ایران3 ترم1393
مدرس ICDLسازمان فنی و حرفه ای2 ماه1393
کارآموزپتروشیمی جم(عسلویه)1 ماه1393
تدریس یار درس عملیات واحددانشگاه علم و صنعت ایران3 ترم1393
طراح صفحات وبسازمان بسیج دانشجویی2 سال1393
مدیر تبلیغاتپنجمین کنفرانس ملی CFD در صنایع شیمیایی و نفت4 ماه1393
مدیر تبلیغات و انفورماتیکهشتمین دوره مسابقات ملی کمیکار5 ماه1392
موسس و مدیرمرجع تخصصی مهندسی شیمیادامه دارد1391
مدرس فیزیکدبیرستان اسماء3 ماه1390